Strona główna Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne

Obok wykrywania podsłuchów oferujemy również usługi detektywistyczne, w szczególności kierowane do podmiotów gospodarczych.
Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.
Detektyw Marcin Kowalik z zespołem realizuje sprawy w szczególności dotyczące:
1) sprawdzenie przeszłości osoby, weryfikacja CV, sprawdzenie pracownika, badania DNA;
2) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach;
3) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
4) poszukiwanie mienia i osób (skip tracing);
5) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Doświadczona kadra realizuje usługi detektywistyczne na najwyższym możliwym poziomie.

Dzięki wieloletnim, szerokim kontaktom możemy prowadzić sprawy dotyczące nie tylko terenu Polski, ale i innych krajów, tak w Europie, jak i poza nią.

Zapytaj o usługę detektywistyczną